از چه کسانی تعجب می شود؟
64 بازدید
تاریخ ارائه : 3/9/2014 7:43:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

دنیا سرای عبرت و عبور است؛ ولی بسیاری یا همه ما انسان ها، این امور را فراموش می کنیم و این جای تعجب بسیار دارد. خلاصه چندین حدیث از معصومین و از جمله پیامبر و امام علی و امام حسین و امام رضا علیهم السلام که از احادیث قدسی نقل کرده اند و در این زمینه است را با هم مرور می کنیم:

1.تعجب می کنم از کسی که می داند خدا او را می بیند، چگونه نافرمانی او می کند!

2.تعجب می کنم از کسی که به مرگ یقین دارد، چگونه خوشحال است!

3.تعجب می کنم از کسی که به قضا و قدر یقین دارد، چگونه محزون است!

4.تعجب می کنم از کسی که به عیوب مردم مشغول است؛ اما از عیوب خود غافل است!

5.تعجب می کنم از کسی که به زبان عالم است؛ اما به قلب، جاهل است!

6.تعجب می کنم از کسی که به زوال دنیا یقین دارد، چگونه به آن اطمینان می کند!

7.تعجب می کنم از کسی که به قبر یقین دارد، چگونه می خندد!

8.تعجب می کنم از کسی که به جاودانگی آخرت یقین دارد، چگونه بیکار می نشیند!

9.تعجب می کنم از کسی که خودش را با آب پاک می کند؛ اما قلبش را پاک نمی کند!

10.تعجب می کنم از کسی که به حساب و کتاب یقین دارد، چگونه گناه می کند!

11.تعجب می کنم از کسی که دنیا را امتحان کرده؛ اما باز هم به آن امید دارد!

12.تعجب می کنم از کسی که از غذای آلوده پرهیز می کند که مریض نشود، چگونه از گناه پرهیز نمی کند!

13.تعجب می کنم از کسی که آتش جهنم را به یاد می آورد، چگونه می خندد!

14.تعجب می کنم از کسی که ناامید است؛ اما استغفار را دارد!

15.تعجب می کنم از کسی که تکبر می کند؛ در حالی که نطفه ای بیش نبوده و فردا نیز جیفه خواهد شد!

16.تعجب می کنم از کسی که مردگان را می بیند، چگونه مرگ را فراموش می کند!

17.تعجب می کنم از کسی که در خدا شک دارد؛ در حالی که خلق خدا را می بیند!

18.تعجب می کنم از کسی که آخرت را انکار می کند؛ در حالی که دنیا را می بیند!

19.تعجب می کنم از کسی که می ترسد؛ اما به «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏» پناه نمی برد!

20.تعجب می کنم از کسی که غم و اندوه دارد؛ اما به «لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» پناه نمی برد!

21.تعجب می کنم از کسی که به او حیله کردند؛ اما به «‏أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ» پناه نمی برد!

22.تعجب می کنم از کسی که دنیا را می خواهد؛ اما به «ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» پناه نمی برد!

23.تعجب می کنم از کسی که دنیای فانی را آباد می کند، چگونه دنیای باقی را رها می کند!

ظاهرا حال همه ما چنین است، چه کسی فکر می کند از او تعجب نکرده باشند؟!

خدایا ما را از خواب غفلت بیدار فرما.